Mer om styret

Styreleder Siri Toven er psykologspesialist, med mange års erfaring fra psykisk helsevern for barn og ungdom. Hun ble utdannet DBT-terapeut i 2006, og har arbeidet med DBT i BUP siden den gang. I november 2017 begynte hun som teamleder for det nystartede teamet i BUP Oslo Syd, ved Oslo universitetssykehus. Hun mener av de viktigste elementene i DBT er teamarbeidet. – Det profesjonelle, bevisste arbeidet med kollegastøtte er en forutsetning for å få til god behandling av ungdom som sliter med selvskading og suicidalitet. For å få til dette igjen er teamenes forankring i organisasjonen viktig, rammebetingelser, forpliktelse, og godt samarbeid med behandlere i poliklinikkens allmennteam. Det er også svært viktig at DBT fortsetter å utvikle seg som metode, at vi også innad i DBT-miljøene anerkjenner at noe alltid er utelatt, og at vi har mye å lære fra andre tilnærminger og faglige tradisjoner. Send e-post

Ina Bekkevold-Jernberg har en mastergrad i psykososialt arbeid, med fordypning i selvmordsforebyggende arbeid, fra Universitetet i Oslo. Grunnutdannelsen hennes er innen prosjektledelse og kommunikasjon. Hun har vært ansatt på NSSF i til sammen 9 år og jobber blant annet med DBT i barnevern. Tidligere har hun vært ansatt i Rådet for psykisk helse, Mental Helse og Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP). Ina har i tillegg både bruker- og pårørendeerfaring, og har stor tro på DBT som behandlingsmetode.

Yngvill Ane Stokke Westad er psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi og arbeider i DBT teamet ved psykiatrisk poliklinikk i Molde. I tillegg arbeider hun deltid i den offentlige tannhelsetjenesten i Møre og Romsdal fylkeskommune. Westad er utdannet psykolog fra Norges Tekniske og Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) i 2009. Hun tok sin DBT utdanning i Sverige i 2014 og har i tillegg videreutdanning i Kognitiv atferdsterapi. Av interesser kan klinikkforskning og kvalitetsforbedring nevnes.

Vegard Slettli er psykologspesialist ved Ungdomspsykiatrisk Seksjon i Tromsø og teamleder for DBT team for ungdom. Karrieren startet på BUP i Stavanger før han startet på BUP i Tromsø. De siste 5 årene har han vært tilknyttet UPS, sengepost for ungdom ved UNN i Tromsø. Vegard er opptatt av å bruke tilbakemeldinger fra ungdom og foresatte til å optimalisere ferdighetstreningsgruppen. Han ønsker å bidra i N-DBT som en representant fra Nord- Norge og være med til å videreutvikle DBT i Norge.

Angelica S. A. Druckerer psykolog og har jobbet med DBT siden 2013, først for voksne på Helgelandssykehuset og deretter med DBT-A ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Hun er også ansatt i en deltidsstilling på Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging (NSSF) med fokus på DBT-OEM (kombinerte institusjoner). I tillegg sitter hun i prosjektgruppen for DBT-nettverket i Norge. Hun er spesielt interessert i implementering av DBT og implikasjoner av dette. .