Mer om styret

Styreleder Siri Toven er psykologspesialist, med mange års erfaring fra psykisk helsevern for barn og ungdom. Hun ble utdannet DBT-terapeut i 2006, og har arbeidet med DBT i BUP siden den gang. I november 2017 begynte hun som teamleder for det nystartede teamet i BUP Oslo Syd, ved Oslo universitetssykehus. Hun mener av de viktigste elementene i DBT er teamarbeidet. – Det profesjonelle, bevisste arbeidet med kollegastøtte er en forutsetning for å få til god behandling av ungdom som sliter med selvskading og suicidalitet. For å få til dette igjen er teamenes forankring i organisasjonen viktig, rammebetingelser, forpliktelse, og godt samarbeid med behandlere i poliklinikkens allmennteam. Det er også svært viktig at DBT fortsetter å utvikle seg som metode, at vi også innad i DBT-miljøene anerkjenner at noe alltid er utelatt, og at vi har mye å lære fra andre tilnærminger og faglige tradisjoner. Send e-post

Lars Mehlum er professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo og senterleder ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging. Han har hatt mange norske og internasjonale lederverv, blant annet er han tidligere president for International Association for Suicide Prevention. Mehlum har vært rådgiver for nasjonale strategier for selvmordsforebygging i en rekke land slik som Kina, USA, Tyskland og Danmark og har vært sentral i utvikling av norske strategier for selvmordsforebygging. Han har også arbeidet mye med utvikling av nye behandlingsformer for personer som har økt risiko for selvmord. Blant annet startet han forskning og utdanning i psykoterapimetodene Dialektisk atferdsterapi (DBT) og Komplisert sorgterapi (CGT) i Norge. Han har mottatt flere norske og internasjonale priser for sitt arbeid. Mehlum har skrevet en lang rekke forskningspublikasjoner, samt lærebøker blant annet om forståelse av og forebygging av selvmord, om selvskading, om intervensjon ved traumatisk stress eksponering. Han er redaktør for det fagfellevurderte tidsskriftet Suicidologi samt medredaktør av flere internasjonale tidsskrifter.

Kristoffer Bele Ødegård er psykologspesialist og leder for DBT-programmet ved behandlingsseksjonen Bjerketun i BUPA Vestre Viken HF. Han jobber klinisk med ungdommer som strever med ustabile personlighetstrekk/alvorlige vansker med følelsesregulering, og deres familier. Kristoffer underviser også DBT ved utdanningsprogrammet til NSSF, og veileder DBT-team forskjellige steder i landet. Han har bred interesse for psykologisk behandling og behandlingsforskning, og er opptatt av å gjøre god psykologisk behandling tilgjengelig for ungdommene og familiene som trenger det.

Ina Bekkevold-Jernberg har en mastergrad i psykososialt arbeid, med fordypning i selvmordsforebyggende arbeid, fra Universitetet i Oslo. Grunnutdannelsen hennes er innen prosjektledelse og kommunikasjon, og hun har vært ansatt på Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging i til sammen 8 år. Hun har også vært ansatt i Rådet for psykisk helse og Mental Helse, og som kommunikasjonsansvarlig på Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP). I tillegg har hun bruker- og pårørendeerfaring, og har stor tro på DBT som behandlingsmetode.

Yngvill Ane Stokke Westad er psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi og teamleder på DBT-teamet ROBUST i Molde. Westad er utdannet psykolog fra Norges Tekniske og Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) i 2009. Hun har i tillegg videreutdanning i Kognitiv atferdsterapi og Dialektisk atferdsterapi. Av interesser kan klinikkforskning og kvalitetsforbedring nevnes.

Vegard Slettli er psykologspesialist ved Ungdomspsykiatrisk Seksjon i Tromsø og teamleder for DBT team for ungdom. Karrieren startet på BUP i Stavanger før han startet på BUP i Tromsø. De siste 5 årene har han vært tilknyttet UPS, sengepost for ungdom ved UNN i Tromsø. Vegard er opptatt av å bruke tilbakemeldinger fra ungdom og foresatte til å optimalisere ferdighetstreningsgruppen. Han ønsker å bidra i N-DBT som en representant fra Nord- Norge og være med til å videreutvikle DBT i Norge.

Gunhild Handgård er psykologspesialist og teamleder for DBT teamet ved Betanien DPS i Bergen. Hun har flere års erfaring fra å jobbe med barn og ungdom i BUP, men har siden 2015 jobbet med voksne ved Betanien DPS. Hun har jobbet med DBT siden 2014. I tillegg er hun opptatt av  pårørendeperspektivet, særlig barn som pårørende og det og se på familie som en mulig ressurs og nå ut til de med informasjon og kunnskap. Handgård er også opptatt av å kombinere DBT og traumefokusert behandling.