Nyhetsbrev

Kjære alle medlemmer av N-DBT og DBT-interesserte!

Den 11. september avholdt foreningen sitt andre årsmøte. Der ble det blant annet valgt nytt styre, som nå består av Maria Hauser, Lise Marie Hassel, Kristoffer Ødegård, Thea Røstbakken, Lars Mehlum og undertegnede, som er ny styreleder. Ina Bekkevold-Jernberg og Yngvill Ane Westad er styremedlemmer i permisjon. Mer informasjon om styremedlemmene kommer på nettsidene.  

I forkant av årsmøtet arrangerte vi også et åpent seminar. Her fortalte Heidi Bjørnerem historien om opprettelsen av DBT-poliklinikken ROBUST i Molde. Denne historien er verdt å høre av flere grunner, blant annet minner den oss om hvor vanskelig situasjonen var for en sårbar pasientgruppe, med høyt lidelsestrykk, men uten et særlig godt behandlingstilbud. Heidis engasjerte søken etter en (bedre) metode ledet til opprettelsen av et av Norges første DBT-team, med syv hele stillinger (!), og med et eksplisitt og systematisk fokus på kvalitet. 

Tone Enge Bertelsen, teamleder ved gir Søndre Oslo DPS DBT-team, innledet til diskusjon i etterkant av Heidis innlegg. Hun førte oss inn i den diskusjonen som vi ser at mange er opptatt av i dag, om det organisatoriske aspektet ved DBT. Hva gir gode rammer for DBT i klinikk, hvordan skal tilbudet organiseres? Den diskusjonen er viktig, og den må fortsette. Dette vil N-DBT gjerne bidra til! 

Til sist: Vi vet at det er vanskelig for mange å delta på et årsmøte som arrangeres en onsdag kveld i Oslo. Både mulighet for videodeltakelse og et mer praktisk tidspunkt er blitt etterlyst – med rette. Gledelig at så mange flere kunne ha ønsket seg å delta! Det er kun trivielle og praktiske årsaker til at det ble som det ble, og vi vil gjøre alt vi kan for å legge til rette for deltakelse fra hele landet neste gang. DBT-miljøet er ikke stort. Alle teller!    

Siri Toven

Styreleder N-DBT