Mer om styret

Siri Toven er psykologspesialist, med mange års erfaring fra psykisk helsevern for barn og ungdom. Hun ble utdannet DBT-terapeut i 2006, og har arbeidet med DBT i BUP siden den gang. I november 2017 begynte hun som teamleder for det nystartede teamet i BUP Oslo Syd, ved Oslo universitetssykehus. I tillegg til dette arbeider hun som spesialrådgiver ved Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging, region Øst (RVTS Øst). 

Hun mener av de viktigste elementene i DBT er teamarbeidet. – Det profesjonelle, bevisste arbeidet med kollegastøtte er en forutsetning for å få til god behandling av ungdom som sliter med selvskading og suicidalitet. For å få til dette igjen er teamenes forankring i organisasjonen viktig, rammebetingelser, forpliktelse, og godt samarbeid med behandlere i poliklinikkens allmennteam. Det er også svært viktig at DBT fortsetter å utvikle seg som metode, at vi også innad i DBT-miljøene anerkjenner at noe alltid er utelatt, og at vi har mye å lære fra andre tilnærminger og faglige tradisjoner.

Lars Mehlum er professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo og senterleder ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging. Han har hatt mange norske og internasjonale lederverv, blant annet er han tidligere president for International Association for Suicide Prevention. For tiden er han president for European Society for the Study of Personality Disorders samt president for International Academy of Suicide Research. Mehlum har vært rådgiver for nasjonale strategier for selvmordsforebygging i en rekke land slik som Kina, USA, Tyskland og Danmark og har vært sentral i utvikling av norske strategier for selvmordsforebygging. Han har også arbeidet mye med utvikling av nye behandlingsformer for personer som har økt risiko for selvmord. Blant annet startet han forskning og utdanning i psykoterapimetodene Dialektisk atferdsterapi (DBT) og Komplisert sorgterapi (CGT) i Norge. Han har mottatt flere norske og internasjonale priser for sitt arbeid.

Mehlum har skrevet en lang rekke forskningspublikasjoner, samt lærebøker blant annet om forståelse av og forebygging av selvmord, om selvskading, om intervensjon ved traumatisk stress eksponering. Han er redaktør for det fagfellevurderte tidsskriftet Suicidologi samt medredaktør av flere internasjonale tidsskrifter.

Kristoffer Bele Ødegård er psykologspesialist og leder for DBT-programmet ved behandlingsseksjonen Bjerketun i BUPA Vestre Viken HF. Han jobber klinisk med ungdommer som strever med ustabile personlighetstrekk/alvorlige vansker med følelsesregulering, og deres familier. Kristoffer underviser også DBT ved utdanningsprogrammet til NSSF, og veileder DBT-team forskjellige steder i landet. Han har bred interesse for psykologisk behandling og behandlingsforskning, og er opptatt av å gjøre god psykologisk behandling tilgjengelig for ungdommene og familiene som trenger det.

Lise Marie Hassel er klinisk barnevernspedagog, og var med å starte DBT-teamet til BUP Oslo Syd i 2017. Hun ble utdannet barnevernspedagog i 2006 og har jobbet med barnevern, flyktninger og barne-og ungdomspsykiatri siden. Hun har videreutdanning i minoritetsperspektiv, miljøterapi og PMTO-veiledning. I BUP har hun engasjert seg spesielt i traumebehandling og og emosjonelle reguleringsvansker. 

I styret er hun motivert for å engasjere seg i videreutvikling av generaliseringskomponenten i DBT, og å bidra til å skape en plattform for deling av god DBT-praksis. 

Maria Hauser er psykologspesialist og teamleder for DBT-teamet ved Betanien DPS i Bergen. Hun ble utdannet DBT terapeut i 2011. Hauser er opprinnelig fra Østerrike og studerte psykologi i Wien og Salzburg, og i 2007 flyttet hun til Norge. Hun gjorde sine første erfaringer som psykolog ved en ambulant tjeneste i Wien for bruker med alvorlig psykisk lidelse som også innbefattet personer med høy grad av personlighetsforstyrrelse. Hennes interesse for behandling av personlighetsforstyrrelse og traumer ble vekket gjennom dette. Hun har også tatt kurs i EMDR, strukturell dissosiasjon og sensori-motorisk psykoterapi.

Å jobbe i team og finne inspirasjon i samtaler med gode kollegaer er noe hun trives godt med og dette har ført til forskjellige prosjekter med utgangspunkt i DBT. I 2013/14 var hun med å gjennomføre et prosjekt med tilbud om DBT for unge voksene med deltagere fra både BUP OG VOP. I 2017/18 har hun sammen med andre kollegaer opprettet et dagbehandlingstilbud som støtter seg i stor grad på ideen om ferdighetstrening og mindfulness fra DBT. Samarbeid og utvikling er også det som driver hennes motivasjon og begeistring for DBT i Norge.

Thea Røstbakken er medisinstudent ved Universitetet i Oslo og arbeider som brukerstyrt personlig assistent. Hun har siden 2016 vært engasjert i brukermedvirkning blant annet ved Mental Helse Ungdom, Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP), Nasjonalt senter for selvmorsforskning (NSSF) og er medforsker ved Institutt for klinisk medisin ved UiO. 

Ina Bekkevold-Jernberg har en mastergrad i psykososialt arbeid, med fordypning i selvmordsforebyggende arbeid, fra Universitetet i Oslo. Grunnutdannelsen hennes er innen prosjektledelse og kommunikasjon, og hun har vært ansatt på Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging i til sammen 5 år, siden 2016 som utdanningskoordinator på blant annet DBT-utdanningsprogrammet til NSSF. Hun har også vært ansatt i Rådet for psykisk helse og Mental Helse, og som kommunikasjonsansvarlig på Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP). I tillegg har hun pårørendeerfaring, og har stor tro på DBT som behandlingsmetode.

Yngvill Ane Stokke Westad er psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi og teamleder på DBT-teamet ROBUST i Molde. Westad er utdannet psykolog fra Norges Tekniske og Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) i 2009. Hun har i tillegg videreutdanning i Kognitiv atferdsterapi og Dialektisk atferdsterapi. Av interesser kan klinikkforskning og kvalitetsforbedring nevnes.