Mer om styret

Styreleder Siri Toven er psykologspesialist, med mange års erfaring fra psykisk helsevern for barn og ungdom. Hun ble utdannet DBT-terapeut i 2006, og har arbeidet med DBT i BUP siden den gang. I november 2017 begynte hun som teamleder for det nystartede teamet i BUP Oslo Syd, ved Oslo universitetssykehus. Hun mener av de viktigste elementene i DBT er teamarbeidet. – Det profesjonelle, bevisste arbeidet med kollegastøtte er en forutsetning for å få til god behandling av ungdom som sliter med selvskading og suicidalitet. For å få til dette igjen er teamenes forankring i organisasjonen viktig, rammebetingelser, forpliktelse, og godt samarbeid med behandlere i poliklinikkens allmennteam. Det er også svært viktig at DBT fortsetter å utvikle seg som metode, at vi også innad i DBT-miljøene anerkjenner at noe alltid er utelatt, og at vi har mye å lære fra andre tilnærminger og faglige tradisjoner. Send e-post

Ina Bekkevold-Jernberg har en mastergrad i psykososialt arbeid, med fordypning i selvmordsforebyggende arbeid, fra Universitetet i Oslo. Grunnutdannelsen hennes er innen prosjektledelse og kommunikasjon. Hun har vært ansatt på NSSF i til sammen 9 år og jobber blant annet med DBT i barnevern. Tidligere har hun vært ansatt i Rådet for psykisk helse, Mental Helse og Nasjonal kompetansetjeneste for personlighetspsykiatri (NAPP). Ina har i tillegg både bruker- og pårørendeerfaring, og har stor tro på DBT som behandlingsmetode. Ina har for tiden permisjon fra sitt styreverv i N-DBT.

Yngvill Ane Stokke Westad er psykologspesialist i klinisk voksenpsykologi og arbeider i DBT teamet ved psykiatrisk poliklinikk i Molde. I tillegg arbeider hun deltid i den offentlige tannhelsetjenesten i Møre og Romsdal fylkeskommune. Westad er utdannet psykolog fra Norges Tekniske og Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) i 2009. Hun tok sin DBT utdanning i Sverige i 2014 og har i tillegg videreutdanning i Kognitiv atferdsterapi. Av interesser kan klinikkforskning og kvalitetsforbedring nevnes.

Vegard Slettli er psykologspesialist ved Ungdomspsykiatrisk Seksjon i Tromsø og teamleder for DBT team for ungdom. Karrieren startet på BUP i Stavanger før han startet på BUP i Tromsø. De siste 5 årene har han vært tilknyttet UPS, sengepost for ungdom ved UNN i Tromsø. Vegard er opptatt av å bruke tilbakemeldinger fra ungdom og foresatte til å optimalisere ferdighetstreningsgruppen. Han ønsker å bidra i N-DBT som en representant fra Nord- Norge og være med til å videreutvikle DBT i Norge.

Angelica S. A. Druckerer psykolog og har jobbet med DBT siden 2013, først for voksne på Helgelandssykehuset og deretter med DBT-A ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Hun er også ansatt i en deltidsstilling på Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging (NSSF) med fokus på DBT-OEM (kombinerte institusjoner). I tillegg sitter hun i prosjektgruppen for DBT-nettverket i Norge. Hun er spesielt interessert i implementering av DBT og implikasjoner av dette.

Håvard Johansen er utdannet barnevernspedagog, og har mange års erfaring fra Bufetat, som miljøterapeut og etter hvert leder av en barnevernsinstitusjon. Fra 2016 har han vært seniorrådgiver i Bufetat, region Nord, og har i dag ansvar for tilpasning, opplæring, implementering og kvalitetssikring av Omsorg- og endringsmodellen (OEM) – som er en DBT-informert faglig modell for barnevernsinstitusjoner. Håvard tok DBT-utdanningen i 2019. 

Johanna Vigfusdottir er psykologspesialist og PhD stipendiat ved NTNU. Hun har siden januar 2016 jobbet i en 100% stilling ved DBT team ROBUST. Siden mars 2021 har hun hatt 50% permisjon fra ROBUST for å jobbe med sitt PhD prosjekt. Prosjektet har som fokus å utforske om det er gjennomførbart og relevant å legge til langtids rusbehandling for inneliggende pasienter, en kombinasjon av DBT og narrativ eksponeringsterapi (NET) for pasienter med relevante reguleringsvansker og/eller PTSD.

Kamilla Mari Sørensen er brukerrepresentant i styret. Hun er også medlem av Ungdomsrådet ved Universitetssykehuset Nord-Norge, og brenner for at særlig unge brukerstemmer skal bli hørt.