For DBT-team og -terapeuter


Interessegrupper

N-DBT ønsker å legge til rette for å opprette interessegrupper som jobber med forskjellige problemstillinger. Vi ønsker å legge til rette for å dele eksempler på god praksis, diskutere og finne andre som ønsker å jobbe målfokusert med utfordringene. En interessegruppe definerer et mål for sitt arbeidsområde, og etablerer en eller to ledere for gruppen. Styret ønsker å stå i en dialog med interessegrupper for gjensidig informasjon og støtte. Forslag til tema for interessegrupper:
 • Utfordringer med implementering av DBT
 • Hvordan implementere og organisere selve driften av DBT-tilbudet?
 • Hvordan organisere team som jobber med DBT i BUP og VOP/DPS samtidig?
 • Hvordan skape gode rutiner for overgangen fra «BUP-DBT» til VOP/DPS-DBT»?
 • Hvordan evaluere DBT- behandlingen?
 • Hvordan skal et behandlingsopplegg etter fase 1 ser ut?
 • Hvordan legger vi tilrette for pasienter som av ulike grunner har behov for tilrettelegging av formidlingsformatet? (f. eks. lydfil, forenklet tekst, andre språk)
 • Hvordan integrere forskjellige faser i behandlingen?
 • Hvordan kombinere behandlingen med DBT i fase1 med annen behandling?
 • Hvor tid kan man ta pause fra DBT?
 • Hvordan integrere og gjennomføre rehabilitering med DBT?

Koerner, K. (2012).

Doing Dialectical Behavior Therapy

Guilford Press

ISBN 978-1462502325

Linehan, M. M. (1993).
Cognitive-behavioral treatment of borderline personality disorder.
New York : Guilford Press
ISBN 0898621836.

Linehan, M.M. (2014).

DBT Skills Training Manual, Second Edition.

Guilford Publications

ISBN-13: 978-1462516995

Linehan, M.M. (2014).

DBT (R) Skills Training Handouts and Worksheets, Second Edition.

Guilford Publications

ISBN-13: 978-1572307810

Miller, A.L, Rathus, J. and Linehan, M.M. (2007).

Dialectical behavior therapy with suicidal adolescents.
New York: Guilford. – 346 s.
ISBN 978-1-59385-383-9

Nilsonne, Å. (2005).
Hvem bestemmer i ditt liv? om oppmerksomt nærvær.
Oslo: Gyldendal akademisk.

Kabat-Zinn, J. (2005).
Coming to our senses : healing ourselves and the world through mindfulness
New York : Hyperion
ISBN 0-78-68-6756-6

Kåver, A., Nilsonne, Å., & Laberg, S. (2005).
Dialektisk atferdsterapi ved emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse.
Oslo: Gyldendal akademisk.

Kåver, A. (2005).
Å leve et liv, ikke vinne en krig: om akseptering.
Oslo: Gyldendal akademisk.

Pryor, K. (1999).

Don’t shoot the dog.

Bantam Books, Inc.

ISBN 978-0-553-38039-2

Swales, M.A. and Heard, H.l. (2009).
Dialectical behavior therapy: distinctive features
London: Routledge
ISBN-13: 978-0-415-44458-3

Swenson, C (2016).

DBT Principles in Action: Acceptance, Change and Dialectics.

The Guilford Press.

ISBN-13: 978-1462536108

Øverland, S. (2006)
Selvskading: En praktisk tilnærming.
Bergen: Fagbokforlaget.

Hvordan lage gode avtaler for telefonkonsultasjon?

Telefonkonsultasjon er en av de fire hovedpilarene som DBT er bygget på, på lik linje med konsultasjonsteam og ferdighetstreningsgruppen. Telefonkonsultasjon skal gjennom «in vivo» veiledning øke pasientens evne til å bruke ferdigheter istedenfor selvskadende- og suicidal atferd i krisesituasjoner. Som DBT-terapeut kan det ofte oppleves som om pasientens behov for veiledning er minst like stor på ettermiddagen/kvelden.

Samtidig ser vi at pasienter som får behandling med DBT får veldig forskjellige tilbudet om telefonkonsultasjon rundt omkring i Norge. Disse forskjellene er nok som oftest ikke faglig begrunnet, men avhengig av avtalene de forskjellige helseforetakene har laget med «sine» DBT-team. I tillegg er også kompensasjonen DBT-terapeutene får for tilbudet som gis veldig forskjellig.

 

Samle erfaringer

N-DBT ønsker å være en plattform for å systematisk samle og dele erfaringene som DBT-teamene i Norge har gjort seg, både i forhold til behandling med og uten telefonkonsultasjon i og utenfor arbeidstiden, samt betingelsene den enkelte jobber under.

Dette vil være viktig informasjon og grunnlaget for forhandlingene med helseforetakene, men ikke minst for en evidensbasert og likeverdig behandling av pasienten i Norge.

Styret i N-DBT vil jobbe for å innhente data fra alle som tilbyr behandling med DBT i Norge vedrørende informasjonen og erfaringene nevnt ovenfor.

Vi ønsker oss også flere DBT-terapeuter som er interessert i problematikken og som kunne tenke seg å bidra i en arbeidsgruppe rundt temaet.

Meld din interesse for tematikken

​Faglitteratur

Det finnes mye litteratur om DBT. Siden vi ikke kan liste alt, har vi prøvd oss på en liste som vi oppfatter som en slags avgjørende bygningsmasse for DBT-huset. Send oss gjerne en mail hvis du synes det mangler noe, og helst med en kort kommentar hvorfor du anbefaler akkurat dette.

Leser du mye?

Er du en person som leser mye og holder deg oppdatert på DBT-faglitteratur og annen relevant litteratur? Kunne du tenke deg å støtte N-DBT jevnlig ift. litteratutvalget og oppdatering for denne siden?

Kontakt oss


Forskning om DBT

Her finner du listen til Behavioural Tech over ny forskning om DBT
Se forskning om DBT fra NSSF