For DBT-team og -terapeuter

For DBT-team og -terapeuter

Det finnes mye litteratur om DBT. Siden vi ikke kan liste alt, har vi prøvd oss på en liste som vi oppfatter som en slags avgjørende bygningsmasse for DBT-huset.

Send oss gjerne en mail hvis du synes det mangler noe, og helst med en kort kommentar hvorfor du anbefaler akkurat dette.


 • Doing Dialectical Behavior Therapy, Koerner, K. (2012). Guilford Press, ISBN 978-1462502325
 • Cognitive-behavioral treatment of borderline personality disorder, Linehan, M. M. (1993). New York : Guilford Press, ISBN 0898621836.
 • DBT Skills Training Manual, Second Edition, Linehan, M.M. (2014). Guilford Publications, ISBN-13: 978-1462516995
 • DBT Skills Training Handouts and Worksheets, Second Edition. Linehan, M.M. (2014). Guilford Publications, ISBN-13: 978-1572307810
 • Dialectical behavior therapy with suicidal adolescents, Miller, A.L, Rathus, J. and Linehan, M.M. (2007). New York: Guilford. – 346 s. ISBN 978-1-59385-383-9
 • Hvem bestemmer i ditt liv? Om oppmerksomt nærvær, Nilsonne, Å. (2005). Oslo: Gyldendal akademisk.
 • Coming to our senses : healing ourselves and the world through mindfulness, Kabat-Zinn, J. (2005). New York : Hyperion, ISBN 0-78-68-6756-6
 • Dialektisk atferdsterapi ved emosjonell ustabil personlighetsforstyrrelse, Kåver, A., Nilsonne, Å., & Laberg, S. (2005). Oslo: Gyldendal akademisk.
 • Å leve et liv, ikke vinne en krig: om akseptering, Kåver, A. (2005). Oslo: Gyldendal akademisk.
 • Don’t shoot the dog. Pryor, K. (1999). Bantam Books, Inc. ISBN 978-0-553-38039-2
 • Dialectical behavior therapy: distinctive features, Swales, M.A. and Heard, H.l. (2009). London: Routledge, ISBN-13: 978-0-415-44458-3
 • DBT Principles in Action: Acceptance, Change and Dialectics, Swenson, C (2016). The Guilford Press. ISBN-13: 978-1462536108
 • Selvskading: En praktisk tilnærming, Øverland, S. (2006), Bergen: Fagbokforlaget.

Forskning om DBT

Her finner du listen til Behavioural Tech over ny forskning om DBT

Se forskning om DBT fra NSSF


Hvordan lage gode avtaler for telefonkonsultasjon?

Telefonkonsultasjon er en av de fire hovedpilarene som DBT er bygget på, på lik linje med konsultasjonsteam og ferdighetstreningsgruppen. Telefonkonsultasjon skal gjennom «in vivo» veiledning øke pasientens evne til å bruke ferdigheter istedenfor selvskadende- og suicidal atferd i krisesituasjoner. Som DBT-terapeut kan det ofte oppleves som om pasientens behov for veiledning er minst like stor på ettermiddagen/kvelden.

Samtidig ser vi at pasienter som får behandling med DBT får veldig forskjellige tilbudet om telefonkonsultasjon rundt omkring i Norge. Disse forskjellene er nok som oftest ikke faglig begrunnet, men avhengig av avtalene de forskjellige helseforetakene har laget med «sine» DBT-team. I tillegg er også kompensasjonen DBT-terapeutene får for tilbudet som gis veldig forskjellig.


Samle erfaringer

N-DBT ønsker å være en plattform for å systematisk samle og dele erfaringene som DBT-teamene i Norge har gjort seg, både i forhold til behandling med og uten telefonkonsultasjon i og utenfor arbeidstiden, samt betingelsene den enkelte jobber under.

Dette vil være viktig informasjon og grunnlaget for forhandlingene med helseforetakene, men ikke minst for en evidensbasert og likeverdig behandling av pasienten i Norge.

Styret i N-DBT vil jobbe for å innhente data fra alle som tilbyr behandling med DBT i Norge vedrørende informasjonen og erfaringene nevnt ovenfor.

Vi ønsker oss også flere DBT-terapeuter som er interessert i problematikken og som kunne tenke seg å bidra i en arbeidsgruppe rundt temaet.

Meld din interesse for tematikken