DBT i Norge

DBT i Norge

Behandlingsmetoden DBT finnes i Norge i dag i flere sektorer og i flere varianter:

  • DBT i barnevernet (OEM)
  • DBT i kombinerte institusjoner
  • DBT i helsevesenet:
    • DBT for barn og unge (BUP)
    • DBT for voksne (VOP)
    • DBT i rusbehandling (TSB)

DBT-team i Norge

Det finnes mange aktive DBT-team i Norge både for ungdom og voksne.

Se oversikt over DBT-team


DBT-utdanning

I 2006 startet Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF)  med DBT-utdanning, -forskning og implementering av behandlingsmetoden.

Les mer