Bli medlem

Bli medlem!

Om du har lært deg DBT for å hjelpe andre, for å mestre ditt eget liv, om du interessert i å vite mer om hva det består i eller ønsker å engasjere deg – uansett mener vi at det er verdifullt å jobbe sammen for foreningens formål.

Medlemskapet koster 100 kr per år og man betaler for tre år om gangen. Dette fordi vi ønsker å holde kostnadene for administrasjonen lavest mulig.

Bli medlem


Kan jeg bli medlem?

Du er hjertelig velkommen å bli medlem enten du er kliniker eller bruker. Eneste forutsetning er at du er enig i foreningens formål:

  • N-DBT er en allmennyttig organisasjon, som har til formål å arbeide for å øke kunnskapene om, bruk av og respekten for DBT som behandlingsmetode i Norge blant klinikere, beslutningstakere, blant brukere og pårørende og allmennheten.
  • N-DBT skal bidra til nettverksbygging og samarbeid mellom norske DBT-terapeuter og norske klinikker som bruker DBT og tilsvarende terapeuter og klinikker i andre land.
  • N-DBT skal bidra til videre utvikling, innovasjon og forskning vedrørende DBT som behandlingsmetode i Norge.
  • N-DBT skal arbeide for å ivareta norske DBT-terapeuters faglige og yrkesmessige interesser.
  • N-DBT skal arbeide for at brukeres og pårørendes erfaringer med å motta DBT inngår som et viktig grunnlag ved videre utvikling og implementering.
  • N-DBT skal bidra til at norske DBT-terapeuter holder seg faglig oppdatert.

Bli medlem


Støtt oss

Har du mulighet til å støtte oss? For å fremme formålene for N-DBT har vi behov for forskjellige former for støtte og bidrag. Kanskje har du som privatperson mulighet til å bidra økonomisk ved å vippse penger eller du/dere som organisasjon til å støtte oss gjennom tilbud av lokale, trykksaker eller sponsing? Vi vil være veldig takknemlig for ethvert bidrag.

Betalingsinfo medlemskontingent/støtte:

For betaling via VIPPS gjør du følgende:

1) Logg deg inn på VIPPS via app

2) Trykk på «Betal til»

3) Skriv inn «527739» eller «N-DBT» i søkefeltet

4)Trykk på organisasjonslogoen

5) Skriv inn beløpet på 300 NOK og eventuelt «medlemskontigent + ditt navn», eventuelt «donasjon + ditt navn»  som melding.

Kontakt oss


Engasjer deg

Å være medlem er viktig – å engasjere seg skaper forandring. Som styret for N-DBT ønsker vi oss flere meninger og aktive bidrag inn i foreningen.Tema kan være DBT som behandling og tilrettelegging for spesifikke pasientgrupper, eller vedrørende videreutvikling av tilbud som informasjon til pårørende, uformell støtte eller kurs for tidligere pasienter som ønsker en oppdatering. Eller informasjon til kollegaer om gode bøker eller artikler, fagorganisatoriske spørsmål eller andre temaer og ideer som interesserer og engasjerer deg, ville vi sett stor pris på om du ønsker å samarbeide med oss.


Interessegrupper

N-DBT ønsker å legge til rette for å opprette interessegrupper som jobber med forskjellige problemstillinger. Vi ønsker å legge til rette for å dele eksempler på god praksis, diskutere og finne andre som ønsker å jobbe målfokusert med utfordringene.

En interessegruppe definerer et mål for sitt arbeidsområde, og etablerer en eller to ledere for gruppen. Styret ønsker å stå i en dialog med interessegrupper for gjensidig informasjon og støtte.

Forslag til tema for interessegrupper:

 • Utfordringer med implementering av DBT
 • Hvordan implementere og organisere selve driften av DBT-tilbudet?
 • Hvordan organisere team som jobber med DBT i BUP og VOP/DPS samtidig?
 • Hvordan skape gode rutiner for overgangen fra «BUP-DBT» til VOP/DPS-DBT»?
 • Hvordan evaluere DBT- behandlingen?
 • Hvordan skal et behandlingsopplegg etter fase 1 ser ut?
 • Hvordan legger vi tilrette for pasienter som av ulike grunner har behov for tilrettelegging av formidlingsformatet? (f. eks. lydfil, forenklet tekst, andre språk)
 • Hvordan integrere forskjellige faser i behandlingen?
 • Hvordan kombinere behandlingen med DBT i fase1 med annen behandling?
 • Hvor tid kan man ta pause fra DBT?
 • Hvordan integrere og gjennomføre rehabilitering med DBT?

Meld din interesse

Kontakt oss