Om N-DBT

Norsk forening for Dialektisk atferdsterapi (N-DBT) er en allmennyttig organisasjon, som har til formål å arbeide for å øke kunnskapene om, bruk av og respekten for DBT som behandlingsmetode i Norge blant klinikere, beslutningstakere, blant brukere og pårørende og allmennheten.

Les N-DBTs vedtekter

 

Velkommen til N-DBTs nettsider!

Vi arbeider for å øke kunnskapene om, bruken av og respekten for DBT som behandlings-metode i Norge blant klinikere og beslutnings-takere, blant brukere og pårørende og i allmennheten. Vi ønsker å bidra til økt samarbeid mellom klinikere og klinikker som bruker DBT både i Norge og andre land og vi søker å støtte opp om det viktige arbeidet som utføres av det nasjonale DBT-utdanningsprogrammet ved NSSF. Vi arbeider for å støtte  videre utvikling, innovasjon og forskning vedrørende DBT som behandlingsmetode i Norge gjennom innsats og innspill fra både terapeuter, brukere og pårørende. Dersom du har lyst til å støtte oss i dette arbeidet, tror vi N-DBT er organisasjonen for deg! 

Du finner informasjon om hvordan du kan bli medlem her.

Om styret

Foreningens styre ble valgt på årsmøtet den 11.11.2020 og består av Siri Toven (styreleder), Lars Mehlum, Kristoffer Ødegård, Ina Bekkevold-Jernberg, Yngvill Ane Westad, Vegard Slettli og Gunhild Handgård.

Mer om styret

 

Kan jeg bli medlem?

Du er hjertelig velkommen å bli medlem enten du er kliniker eller bruker. Eneste forutsetning er at du er enig i foreningens formål:

  • N-DBT er en allmennyttig organisasjon, som har til formål å arbeide for å øke kunnskapene om, bruk av og respekten for DBT som behandlingsmetode i Norge blant klinikere, beslutningstakere, blant brukere og pårørende og allmennheten.
  • N-DBT skal bidra til nettverksbygging og samarbeid mellom norske DBT-terapeuter og norske klinikker som bruker DBT og tilsvarende terapeuter og klinikker i andre land.
  • N-DBT skal bidra til videre utvikling, innovasjon og forskning vedrørende DBT som behandlingsmetode i Norge.
  • N-DBT skal arbeide for å ivareta norske DBT-terapeuters faglige og yrkesmessige interesser.
  • N-DBT skal arbeide for at brukeres og pårørendes erfaringer med å motta DBT inngår som et viktig grunnlag ved videre utvikling og implementering.
  • N-DBT skal arbeide for at brukeres og pårørendes erfaringer med å motta DBT inngår som et viktig grunnlag ved videre utvikling og implementering.
  • N-DBT skal bidra til at norske DBT-terapeuter holder seg faglig oppdatert.

Bli medlem

 

Støtt oss

Er du interessert i DBT og ønsker å støtte oss eller jobbe sammen med oss?

Les mer