Om N-DBT

Aktuelt

Hvordan kan vi mer effektivt hjelpe pasientene våre med å ta i bruk mindfulnessferdigheter?

Mandag 20.November arrangeres det digitalt seminar med Christine Dunkley. Kurset er åpent for alle, men med redusert pris for foreningens medlemmer. Se foreningens FB side for påmeldingsinformasjon!

 

Foreningens første æresmedlem!

15 Mai avholdt N-DBT fagseminar hvor professor Lars Mehlum holdt et engasjerende foredrag med tittelen «Forebygging av suicidal atferd blant pasienter med Ustabil Personlighetsforstyrrelse – Hva er effektive behandlingsstrategier?». På fagseminaret ble Lars tildelt æresmedlemskap i foreningen. Vi gratulerer!

Intervju med årets DBT-team!

Hamar DBT-team ble kåret til Årets team under den nasjonale DBT-konferansen i mai, vi tok en prat med Ellen Rasmussen og Gjertrud Myhrhaug fra teamet.

Teampresentasjoner

Vi vil gjerne ulike DBT-team i Norge, og ønsker at en slik presentasjon vil kunne øke opplevelsen av samhold, gi inspirasjon for å arbeide med og utvikle DBT samt å kunne redusere terskel for samarbeid og fagutvikling. Hittil har DBT-teamet R.O.B.U.S.T  (lokalisert i Molde), DBT for ungdom i Tromsø, DBT- teamet ved BUPA Bjerketun ved Vestre Viken og DBT-teamet ved DPS Østre Agder presentert seg. Nå er det DBT- teamet ved BUP Lian sin tur!  Les teampresentasjonene

 


Om N-DBT

Norsk forening for dialektisk atferdsterapi (N-DBT) er en allmennyttig organisasjon, som har til formål å arbeide for å øke kunnskapene om, bruk av og respekten for DBT som behandlingsmetode i Norge blant klinikere, beslutningstakere, blant brukere og pårørende og allmennheten.

  • Vi arbeider for å øke kunnskapene om, bruken av og respekten for DBT som behandlings-metode i Norge blant klinikere og beslutningstakere, blant brukere og pårørende og i allmennheten.
  • Vi ønsker å bidra til økt samarbeid mellom klinikere og klinikker som bruker DBT både i Norge og andre land og vi søker å støtte opp om det viktige arbeidet som utføres av det nasjonale DBT-utdanningsprogrammet ved NSSF.
  • Vi arbeider for å støtte  videre utvikling, innovasjon og forskning vedrørende DBT som behandlingsmetode i Norge gjennom innsats og innspill fra både terapeuter, brukere og pårørende.

Dersom du har lyst til å støtte oss i dette arbeidet, tror vi N-DBT er organisasjonen for deg! 

Les N-DBTs vedtekter

Bli medlem

Du er hjertelig velkommen å bli medlem enten du er kliniker, pårørende eller bruker. Eneste forutsetning er at du er enig i foreningens formål som beskrevet i foreningens vedtekter.

Meld deg inn her

Om styret

Foreningens styre ble valgt på årsmøtet i 2021 og består av Siri Toven (styreleder), Ina Bekkevold-Jernberg, Yngvill Ane Westad, Vegard Slettli, Angelica Andersson Drucker, Håvard Johansen, Johanna Vigfusdottir og Kamilla Mari Sørensen.

Mer om styret