Om N-DBT

Norsk forening for Dialektisk atferdsterapi (N-DBT) er en allmennyttig organisasjon, som har til formål å arbeide for å øke kunnskapene om, bruk av og respekten for DBT som behandlingsmetode i Norge blant klinikere, beslutningstakere, blant brukere og pårørende og allmennheten.

Les N-DBTs vedtekter

 

Velkommen til nettsidene for N-DBT

Vi arbeider for å øke kunnskapene om, bruken av og respekten for DBT som behandlingsmetode i Norge blant klinikere og beslutningstakere, blant brukere og pårørende og i allmennheten. Vi ønsker å bidra til økt samarbeid mellom klinikere og klinikker som bruker DBT både i Norge og andre land og vi søker å støtte opp om det viktige arbeidet som utføres av det nasjonale DBT-utdanningsprogrammet ved NSSF. Vi arbeider for å støtte  videre utvikling, innovasjon og forskning vedrørende DBT som behandlingsmetode i Norge gjennom innsats og innspill fra både terapeuter, brukere og pårørende. Dersom du har lyst til å støtte oss i dette arbeidet, tror vi N-DBT er organisasjonen for deg! Du finner informasjon om hvordan du kan bli medlem her.

Lars Mehlum
Styreleder N-DBT

Om styret

Foreningens styre ble valgt på årsmøtet den 17.04.18 og består av Lars Mehlum (leder), Siri Toven (nestleder), Ina Bekkevold-Jernberg, Maria Hauser og Yngvill Ane Stokke Westad.

Mer om styret

 

 

Kan jeg bli medlem?

Du er hjertelig velkommen å bli medlem enten du er kliniker eller bruker. Eneste forutsetning er at du er enig i foreningens formål:

  • N-DBT er en allmennyttig organisasjon, som har til formål å arbeide for å øke kunnskapene om, bruk av og respekten for DBT som behandlingsmetode i Norge blant klinikere, beslutningstakere, blant brukere og pårørende og allmennheten.
  • N-DBT skal bidra til nettverksbygging og samarbeid mellom norske DBT-terapeuter og norske klinikker som bruker DBT og tilsvarende terapeuter og klinikker i andre land.
  • N-DBT skal bidra til videre utvikling, innovasjon og forskning vedrørende DBT som behandlingsmetode i Norge.
  • N-DBT skal arbeide for å ivareta norske DBT-terapeuters faglige og yrkesmessige interesser.
  • N-DBT skal arbeide for at brukeres og pårørendes erfaringer med å motta DBT inngår som et viktig grunnlag ved videre utvikling og implementering.
  • N-DBT skal arbeide for at brukeres og pårørendes erfaringer med å motta DBT inngår som et viktig grunnlag ved videre utvikling og implementering.
  • N-DBT skal bidra til at norske DBT-terapeuter holder seg faglig oppdatert.

Bli medlem

 

Støtt oss

Er du interessert i DBT og ønsker å støtte oss eller jobbe sammen med oss?

Les mer