Om N-DBT

Aktuelt

Foreningens første æresmedlem!

15 Mai avholdt N-DBT fagseminar hvor professor Lars Mehlum holdt et engasjerende foredrag med tittelen «Forebygging av suicidal atferd blant pasienter med Ustabil Personlighetsforstyrrelse – Hva er effektive behandlingsstrategier?». På fagseminaret ble Lars tildelt æresmedlemskap i foreningen. Vi gratulerer!

Intervju med årets DBT-team!

Hamar DBT-team ble kåret til Årets team under den nasjonale DBT-konferansen i mai, vi tok en prat med Ellen Rasmussen og Gjertrud Myhrhaug fra teamet.

Teampresentasjoner

Vi vil gjerne ulike DBT-team i Norge, og ønsker at en slik presentasjon vil kunne øke opplevelsen av samhold, gi inspirasjon for å arbeide med og utvikle DBT samt å kunne redusere terskel for samarbeid og fagutvikling. Hittil har DBT-teamet R.O.B.U.S.T  (lokalisert i Molde), DBT for ungdom i Tromsø, DBT- teamet ved BUPA Bjerketun ved Vestre Viken og DBT-teamet ved DPS Østre Agder presentert seg. Nå er det DBT- teamet ved BUP Lian sin tur!  Les teampresentasjonene

 


Om N-DBT

Norsk forening for dialektisk atferdsterapi (N-DBT) er en allmennyttig organisasjon, som har til formål å arbeide for å øke kunnskapene om, bruk av og respekten for DBT som behandlingsmetode i Norge blant klinikere, beslutningstakere, blant brukere og pårørende og allmennheten.

  • Vi arbeider for å øke kunnskapene om, bruken av og respekten for DBT som behandlings-metode i Norge blant klinikere og beslutningstakere, blant brukere og pårørende og i allmennheten.
  • Vi ønsker å bidra til økt samarbeid mellom klinikere og klinikker som bruker DBT både i Norge og andre land og vi søker å støtte opp om det viktige arbeidet som utføres av det nasjonale DBT-utdanningsprogrammet ved NSSF.
  • Vi arbeider for å støtte  videre utvikling, innovasjon og forskning vedrørende DBT som behandlingsmetode i Norge gjennom innsats og innspill fra både terapeuter, brukere og pårørende.

Dersom du har lyst til å støtte oss i dette arbeidet, tror vi N-DBT er organisasjonen for deg! 

Les N-DBTs vedtekter

Bli medlem

Du er hjertelig velkommen å bli medlem enten du er kliniker, pårørende eller bruker. Eneste forutsetning er at du er enig i foreningens formål som beskrevet i foreningens vedtekter.

Meld deg inn her

Om styret

Foreningens styre ble valgt på årsmøtet i 2021 og består av Siri Toven (styreleder), Ina Bekkevold-Jernberg, Yngvill Ane Westad, Vegard Slettli, Angelica Andersson Drucker, Håvard Johansen, Johanna Vigfusdottir og Kamilla Mari Sørensen.

Mer om styret