Om N-DBT

Bli medlem

Meld deg inn her


Teampresentasjoner

Vi vil fremover fronte ulike DBT-team i Norge, og ønsker at en slik presentasjon vil kunne øke opplevelsen av samhold, gi inspirasjon for å arbeide med og utvikle DBT samt å kunne redusere terskel for samarbeid og fagutvikling. Hittil har DBT-teamet R.O.B.U.S.T  (lokalisert i Molde), DBT for ungdom i Tromsø og DBT- teamet ved BUPA Bjerketun ved Vestre Viken presentert seg. Nå er det DBT- teamet ved DPS Østre Agder sin tur!  Les teampresentasjonene


Om N-DBT

Norsk forening for dialektisk atferdsterapi (N-DBT) er en allmennyttig organisasjon, som har til formål å arbeide for å øke kunnskapene om, bruk av og respekten for DBT som behandlingsmetode i Norge blant klinikere, beslutningstakere, blant brukere og pårørende og allmennheten.

 • Vi arbeider for å øke kunnskapene om, bruken av og respekten for DBT som behandlings-metode i Norge blant klinikere og beslutnings-takere, blant brukere og pårørende og i allmennheten.
 • Vi ønsker å bidra til økt samarbeid mellom klinikere og klinikker som bruker DBT både i Norge og andre land og vi søker å støtte opp om det viktige arbeidet som utføres av det nasjonale DBT-utdanningsprogrammet ved NSSF.
 • Vi arbeider for å støtte  videre utvikling, innovasjon og forskning vedrørende DBT som behandlingsmetode i Norge gjennom innsats og innspill fra både terapeuter, brukere og pårørende.

Dersom du har lyst til å støtte oss i dette arbeidet, tror vi N-DBT er organisasjonen for deg! 

Les N-DBTs vedtekter


Om styret

Foreningens styre ble valgt på årsmøtet i 2021 og består av Siri Toven (styreleder), Lars Mehlum, Ina Bekkevold-Jernberg, Yngvill Ane Westad, Vegard Slettli, Gunhild Handgård og Angelica Andersson Drucker.

Mer om styret


Kan jeg bli medlem?

Du er hjertelig velkommen å bli medlem enten du er kliniker, pårørende eller bruker. Eneste forutsetning er at du er enig i foreningens formål:

  • N-DBT er en allmennyttig organisasjon, som har til formål å arbeide for å øke kunnskapene om, bruk av og respekten for DBT som behandlingsmetode i Norge blant klinikere, beslutningstakere, blant brukere og pårørende og allmennheten.
  • N-DBT skal bidra til nettverksbygging og samarbeid mellom norske DBT-terapeuter og norske klinikker som bruker DBT og tilsvarende terapeuter og klinikker i andre land.
  • N-DBT skal bidra til videre utvikling, innovasjon og forskning vedrørende DBT som behandlingsmetode i Norge.
  • N-DBT skal arbeide for å ivareta norske DBT-terapeuters faglige og yrkesmessige interesser.
  • N-DBT skal arbeide for at brukeres og pårørendes erfaringer med å motta DBT inngår som et viktig grunnlag ved videre utvikling og implementering.
  • N-DBT skal arbeide for at brukeres og pårørendes erfaringer med å motta DBT inngår som et viktig grunnlag ved videre utvikling og implementering.
  • N-DBT skal bidra til at norske DBT-terapeuter holder seg faglig oppdatert.